SCOALA Stancea CALARASI

Ești aici: Acasa Proiecte Lumea cartilor - Lumea mea

Proiect "Lumea cartilor - Lumea mea"

BIBLIOTECA COMUNALA SPANTOV ŞCOALA GIMNAZIALA NR 2 STANCEA

REPREZENTANT,

Milan Nina Director,

Prof. BRAICA ANGHELINA

Cadrele didactice,

Ivan Ramona Nicoleta(prof.inv.primar)

Fărcășanu Mihaela(prof.înv.primar)

 

 

 

 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

 

 

 

LUMEA CĂRȚILOR – LUMEA MEA”

 

 

E o lume minunată

Biblioteca mea întreagă !

E lumea poveştilor,

Celor mici le este dragă !

 

Ea e lumea minunată

Unde poţi tu să găseşti

Multe cărţi şi cărticele,

Ce te-nvaţă cum să creşti !

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENT:

 

Literatura, ca artă a cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată complexitatea ei, oferă copilului de vârstă şcolară mică un întreg univers de gânduri şi sentimente, de aspiraţii şi îndrăzneli, de înaripare entuziastă şi idealuri înalte.

Sugerat printr-o tematică variată, ca şi prin prototipuri umane surprinse în ipostaze dintre cele mai felurite, acest univers se va putea constitui într-o zestre spirituală importantă, cu condiţia ca opera literară în ansamblul ei să răspundă sarcinilor multiple pe care le ridică educaţia estetică, intelectuală, morală, patriotică. Prin valorificarea creatoare a mesajului artistic, etic şi estetic al fiecărei creaţii în parte se stimulează interesul, pasiunea copilului pentru literatură, setea de cunoaştere, se formează totodată premisele concepţiei despre lume şi viaţă.

Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderea copiilor cu normele de comportare civilizată, cultivarea sentimentelor morale sunt sarcini la realizarea cărora opera literară, prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră.

Funcţia formativă a literaturii pentru copii nu trebuie confundată cu unele intenţii moralizatoare aride, stereotipe, fără acoperire artistică. Dar a nega existenţa unei strategii, a unei legi interioare specifice, de care trebuie să ţinem seama toţi cei care ne adresăm copiilor, ar fi o eroare cu consecinţe grave.

Nu voi înţelege de pildă de ce să refuzi acestei literaturi dreptul de a fi moralizatoare, să o stigmatizezi pentru infantilismul ei necesar, să o ostracizezi fără nici o nuanţă, pentru trezismul ei intrinsec, obligat? Nu cred în ruptul capului că puiul de om ar fi mai bine servit de o literatură narcisistă, scăpărând la nesfârşit în gratuitatea sa, ca pietricelele mişcate ale unui caleidoscop… Ceea ce cu siguranţă nu ţine de literatura pentru copii este trezismul plicticos, uscăciunea de suflet, frigiditatea (s. n.), mimarea zaharistă, apa-n-piuă a versificaţiei, graforeea simplistă, cabotinajul…” (Mircea Sântimbreanu, “Literatura pentru copii, o problemă majoră”)

Dacă şcoala are ca obiectiv major formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului, capabil să înţeleagă şi să aprecieze frumosul din mediul înconjurător, atunci aceasta se leagă în primul rând de cultivarea pasiunii pentru lectură.

Cunoaşterea treptelor de dezvoltare a psihologiei vârstei de către cadrul didactic, respectarea principiului accesibilităţii în vederea îndrumării permanente a lecturii copilului constituie o sarcină importantă. Literatura pentru copii se adresează celor mai diferite vârste. Distanţa este foarte mare de la cartea cu poze însoţită de versuri sau proză, din clasele mici, când caracterul concret-intuitiv al gândirii impune ilustraţia ca auxiliar preţios în înţelegerea semnificaţiei operei, la cărţile în care primatul îl deţine textul literar, din clasele a III-a şi a IV-a, când gândirea trece spre o mai accentuată fază de abstractizare şi generalizare.

Iată de ce este nevoie de cărţi diferite care să se adreseze nivelului de înţelegere al copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi preferinţele individuale.

Literatura pentru copii trebuie să investigheze universul propriu de cunoaştere al copilului, năzuinţele, aspiraţiile lui cele mai înalte, printr-o ingenioasă transfigurare artistică.

Copilul, scria George Călinescu, se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încântă.”

 

 

SCOPUL PARTENERIATULUI:

 

Educarea elevilor în sensul receptării valorilor culturale, stimularea interesului pentru lectură, formarea competentelor de lectura in vederea asigurarii succesului scolar.

 

GRUP ŢINTĂ: elevii din clasele a II a si a III a

 

 

RESURSE:

 

 • Umane:

 • PERSONALUL BIBLIOTECII – asigură necesarul de carte şi amenajează spaţiul bibliotecii corespunzător desfăşurării diverselor activităţi.

 • CADRELE DIDACTICE ( IVAN RAMONA si FĂRCĂȘANU MIHAELA)– organizează şi desfăşoară activităţi diverse;

 • ELEVII – optează pentru anumite activităţi şi participă activ la acestea, dar şi la altele prevăzute în program;

 • PĂRINŢII ELEVILOR – participă la unele activităţi, in calitate de insotitori sau persoane resursa şi monitorizează timpul liber al elevului, în sensul realizării educaţiei pentru receptarea valorilor culturale;

 • Materiale: baza materială existentă (minibibliotecile amenajate în clase, biblioteca scolii, biblioteca comunala) şi baza materială necesara (volume cu noile apariţii literare, xerox, costumaţii pentru scenete).

OBIECTIVE SPECIFICE:

Pentru elevi:

 • Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;

 • Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea şi păstrarea cărţilor;

 • Formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură;

 • Lărgirea ariei de informaţie a elevilor;

 • Creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, în general;

 • Cultivarea sentimentelor, convingerilor, comportamentelor morale;

 • Cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice;

 • Definirea şi aprecierea valorilor morale;

 • Formarea discernământului etic;

 • Dezvoltarea gustului estetic, cultivarea faptelor estetice;

 • Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare;

 • Consolidarea deprinderilor de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă;

 • Stimularea capacităţii creatoare;

 • Formarea idealurilor etice şi estetice;

 • Dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare;

 • Lărgirea orizontului imaginativ, al capacităţii de imaginare a unor universuri posibile, ca o anticipare a lumii viitorului;

 • Familiarizarea elevilor cu diferite tipuri de scriere;

 • Împărtăşirea experienţelor personale;

 

Pentru părinţi:

 • Conştientizarea rolului pe care îl au în dezvoltarea şi educarea propriilor copii;

 • Implicarea în activitatea şcolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur pentru copil.

 

PROGRAMUL ACTIVITATILOR PERIODICE DIN CADRUL

BIBLIOTECII

 

 

Nr.crt

DENUMIREA ACTIVITATII

MODALITATI DE DESFASURARE

TERMEN

RESPONSABIL

1

In lumea cartilor

Prezentarea bibliotecii: importanta, organizarea cartilor, modalitatea de imprumutare a cartilor, sala de lectura

NOIEMBRIE

Prof inv primar,Ivan Ramona Nicoleta

Prof inv primar,Farcasanu Mihaela

2

Scriitori spantoveni

 

 

 

 

Lansare de carte -D –l Teodorescu

ianuarie

Prof inv primar,Ivan Ramona Nicoleta

Prof inv primar,Farcasanu Mihaela

3

Traista cu basme și povești

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șezătoare literara

Desene și scene din povești

februarie

Prof inv primar,Ivan Ramona Nicoleta

Prof inv primar,Farcasanu Mihaela

4

Copilul și copilăria

 

 

 

 

 

 

 

Concurs de creatie literara

Carnavalul copiilor – parada personajelor din povesti

IUNIE

Prof inv primar,Ivan Ramona Nicoleta

Prof inv primar,Farcasanu Mihaela

 

EVALUARE:

Privitoare la şcolari

Se vor urmări activităţile din cadrul programului în care copiii s-au implicat efectiv.

 • frecvenţa cu care ei au consultat materialele scrise în vederea culegerii de informaţii; calitatea exprimării orale şi a exprimării în scris a copiilor;

 • frecvenţa noilor deprinderi achiziţionate de către copii;

 • capacitatea acestora de a le aplica în contexte variate.

METODE DE EVALUARE:

 • observarea sistematică a comportamentului elevilor cu ajutorul fişelor, listelor de control/verificare, scarilor de evaluare,

 • proiectul,

 • portofoliul,

 • analiza produselor activităţii,

 • chestionarul,

 • interviul,

 • concursul.

 

Privitoare la părinţi:

Se va urmări:

 • receptivitatea părinţilor la solicitărilor copilului şi ale unităţii de învăţământ; activităţile din cadrul programului la care părinţii au participat;

 • frecvenţa cu care părinţii au contactat instituţia în vederea menţinerii interesului pentru lectură al copilului şi în familie.

METODE DE EVALUARE: observarea sistematică, interviul, chestionarul.

 

 

 

MONITORIZARE:

 

Completarea lunara a unor fise de monitorizare/evaluare in care se urmareste desfasurarea activitatilor programate la biblioteca, participanti, produse ale activitatilor.

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:

 

 • Desfăşurarea unui simpozion interjudetean in vederea realizarii unui schimb de experienta a cadrelor didactice cu privire la modalitatile de formare si dezvoltare a competentelor de lectura la elevii mici si mari. Derularea, in cadrul simpozionului, a unei sectiuni in care elevii sa-si prezinte produse ale activitatilor de lectura care constituie exemple de buna practica.

 • Realizarea de expozitii cu lucrari ale copiilor rezultate din activitatile la biblioteca judeteana

 • Prezentarea unor serbari cu recitari, scenete/dramatizari

 • Organizarea de concursuri de creatie literara.

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Cadre didactice

DIRECTOR - CICLUL PRIMAR 1. CAZAN MARIAN învăţător titular grad I, 35 ani...

Analiza P.E.S.T.E

ANALIZA P.E.S.T.E( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) ...

Cine suntem?

Descrierea unitati: Actualmente școala funcţionează într-un local construi...

Online acum

Avem 9 vizitatori și niciun membru online