Resurse materiale

Resursele materiale
• nr. spaţiilor şcolare: , dintre care :
-săli de clasă – 
-cabinete – 
- laborator multifuncţional (fizică, chimie, biologie),
- laborator de informatică dotat cu laborator AeL
- încălzire centrală
- este racordată la rețeaua de apă potabilă locală
- grup sanitar modern racordat la reșeaua de apă
- bibliotecă școlară cu 4500 de volume
- telefon, fax, două laptop-uri, xerox, videoproiector.
• nr. spaţiilor administrative: 
• sală şi teren de sport
• material didactic – şcoala este dotată satisfăcător cu material didactic modern
• acces la reţeaua internet

Starea clădirii: